Müügitingimused

MÜÜGITINGIMUSED

 

Veebipoe Ilukaardid.ee omanik on Ivask Illusion OÜ, registrikood 14926758, address Ivaski, Vilina küla, Jõgevamaa, 48434, Eesti.

1. Müügilepingu ulatus ja kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Ivask Illusion OÜ tellijate (edaspidi Tellija) ja Ivask Illusion OÜ (edaspidi Ilukaardid) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Lisaks Müügitingimustele reguleerivad Ilukaardid toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. 

1.3. Ilukaardid on õigustatud Ilukaardid.ee arengust tulenevalt ning Ilukaardid.ee parema ja turvalisema kasutamise huvides Müügitingimusi ja hinnakirja muutma. Müügitingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad vastava muudatuse avaldamisest interneti leheküljel www.ilukaardid.ee.

2. Hinna- ja tooteinfo

2.1. Ilukaardid veebilehel müüdavate toodete hinnad on eurodes ja märgitud toodete juurde.

2.2. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis sõltub Tellija kohaletoimetamisviisi valikust. 

2.3. Teave toote kohta on esitatud Ilukaardid veebilehel vahetult toote juures tooteinfona.

3. Toodete eest tasumine

3.1. E-poes toimub tasumine läbi turvalise Montonio pangalingi kõikide Eesti maksekaartide ja interneti pangakontodega (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Modena).

3.2. Kui olete valinud kauba kohaletoimetamise viisiks kaubale järele tulemise Vilinale, siis on võimalus maksta kauba eest sularahas või läbi Montonio pangalingi. 

3.2. Kõik maksed toimuvad eurodes.

4. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

4.1. Toodete tellimiseks lisage soovitud tooted ostukorvi. Oma ostukorvi sisu saate vaadata, kui vajutate veebilehe päises asuvale ostukorvi ikoonile.

4.2. Ostukorvis olevate toodete koguseid on võimalik muuta, kirjutades koguse lahtrisse soovitud toodete arvu. Tooteid saate ostukorvist eemaldada vajutades samal real asuvale ristile.

4.3. Enne tellimuse vormistamist palume valida paki kohaletoimetamiseks sobilik tarneviis. 

4.4. Tellimuse vormistamiseks vajutage nupule „mine maksma“ ja sisestage arvelduse andmed.

4.5. Tellimuse kinnitamiseks vajutage nupule „esita tellimus“. Seejärel vormistatakse teile ettemaksuarve, mille saate tasuda kohe pangalingi kaudu või pangaülekandega. Tellimuse kinnitus ja arve koopia saadetakse teie e-posti aadressile. Tellimuste ajalugu ja arveid on võimalik hallata „konto“ ikooni alt.

4.6. Tooted postitame pärast arve tasumist.

5. Müügilepingu jõustumine

5.1. Müügileping jõustub hetkest, kui tellimuse kogusumma on laekunud Ivask Illusion OÜ arveldusarvele.

5.2. Tellija seob ennast tellimuse ja selle eest tasumisega pärast vajutamist nupule „esita tellimus”.

5.3. Tellijal on õigus 14-päeva jooksul, arvates kauba kättesaamisest või tellimuse vormistamisest juhul, kui kaup ei ole veel Tellijani jõudnud, teatada lepingust taganemise soovist Ilukaardid elktronpostiaadressile ilukaardid@gmail.com ja nõuda kogu tasutud summa tagastamist. Toote tagastamise otsesed kulud tuleb katta Tellijal. Tooted tuleb tagastada 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest.Tellimusest taganemisel tagastatakse Tellijale ostu ees tasutud summa Tellija poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul alates tellimusest taganemise teate kätte saamisest.

6. Kohaletoimetamine

6.1. Pärast müügilepingu jõustumist (Tellijapoolset arve tasumist) komplekteerib Ilukaardid tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks Ilukaardid logistikapartnerile.

6.2. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul Tellija määratud sihtpunkti 2-5 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest.

6.3. Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine 5-7 tööpäeva jooksul.

6.4. Transpordi käigus vigastada saanud tooted, kuid mitte tootepakendid, asendatakse Tellijale. Juhul, kui toote asendamine osutub võimatuks, hüvitatakse Tellijale toote maksumus.

7. Taganemisõigus

7.1. Ilukaardid veebilehelt ostetud toodetele kehtib alates kauba kättesaamisest 14-päevane taganemisõigus. Juhul kui e-poest tellitud toode Tellijale ei sobi, võib ta selle e-kauplusesse tagastada.

7.2. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Tellijal 14 päeva jooksul esitada toote ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit: taganemisavaldus või saata e-kiri Ilukaardid aadressile ilukaardid@gmail.com. Pärast taganemisavalduse kättesaamist saadab Ilukaardid Tellijale kinnituse taganemisavalduse kättesaamise kohta.

7.3. Ostetud toode tuleb tagastada vähemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate esitamisest.

7.4. Tagastamiskulud kannab Tellija, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

7.5. Toote tagastamise korral tagastatakse Tellijale ostu eest tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14-päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest. Ilukaardid võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Tellija on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

7.6. Ilukaardid jätab endale õiguse tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda, näiteks kuid mitte ainult, juhul kui hinnakirjas on avaldatud eksimuse või tehnilise rikke tõttu vale hind.

8. Vastutus

Ilukaardid ja Tellija vastutavad teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tehtud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9. Vääramatu jõud

Ilukaardid ei vastuta tekitatud kahju või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Ilukaardid ei saanud mõjutada või ette näha.

10. Pretensiooni esitamise õigus

10.1. Ilukaardid vastutab Tellijale müüdud toodete lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tellijale.

10.2. Tellijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Ilukaardid poole e-postil ilukaardid@gmail.com.

10.3. Kui Ilukaardid veebilehelt ostetud kaubal on puudused, mille eest Ilukaardid vastutab, parandab või asendab Ilukaardid puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Ilukaardid Tellijale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

10.4. Ilukaardid vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

11. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

11.1. Ilukaardid kasutab Tellija poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Tellijale saatmiseks. Ilukaardid edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

11.2. Ilukaardid saadab Tellijale uudiskirju ning pakkumisi Tellija meiliaadressile ainult juhul, kui Tellija on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

11.3. Tellijal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

12. Vaidluste lahendamine

Kui Tellijal on Ilukaardid veebipoest ostetud kauba osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile ilukaardid@gmail.com. Kui Tellija ja Ilukaardid ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Tellijal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Tellija ja Ilukaardid vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Tellija võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

 

Tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahendile, muu hulgas lepingust taganeda või nõuda kahju hüvitamist ( VÕS§ 54 lõigetes 1 p 18)

§ 101.  Õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumise korral

  (1) Kui võlgnik on kohustust rikkunud, võib võlausaldaja:
  1) nõuda kohustuse täitmist;
  2) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;
  3) nõuda kahju hüvitamist;
  4) taganeda lepingust või öelda leping üles;
  5) alandada hinda;
  6) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

  (2) Võlausaldaja võib kohustuse rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt kasutada, kui seadusest või lepingust ei tulene teisiti. Eelkõige ei võta kohustuse rikkumisest tuleneva õiguskaitsevahendi kasutamine võlausaldajalt õigust nõuda kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

  (3) Võlausaldaja ei või tugineda kohustuse rikkumisele võlgniku poolt ega kasutada sellest tulenevalt õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd selle rikkumise põhjustas tema enda tegu või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille toimumise riisikot ta kannab.

Ostukorv